OM

M-K Automation Systems AB

The Professional Solution for Industrial Automation

MK Automation Systems AB

Vi har en lång erfarenhet inom industriell automation.

Den optimala lösningen för industriell automation.

Vi täcker från att ta fram lösningar till att automatisera er produktion då vi har lång erfarenhet inom industriell automation.

Vi tar ansvar och följer upp så att det uppfyller era önskemål.

Vid varje enskilt projekt väljs den utrustning som är mest lämplig,

både med tanke på ekonomi och driftsäkerhet.

Vi är vana vid funktionsåtaganden där leveranssäkerhet och där kvalitet är betydande.


Kunskaper inom:

  • Elkonstruktion
  • PLC och SCADA-programmering


Genom att få vara delaktiga i projekten på ett tidigt stadium, kan vi offerera och

leverera kostnadseffektiva lösningar med hög prestanda och kvalitet.


 SCADA:

- SIMATIC WinCC

- Citect SCADA

- Wonderware Intouch

- WideQuick

- Fix32


  Automation System:

- SIMATIC S7 / TIA / WinCC Flexible

- Mitsubishi Melsec

- Allen Bradley, RsLogix 5000

- Beckhoff

- iX HMI

- PL7


  Servo:

- Kinetix

- Mitsubishi


  Electrical Engineering:

- Elprocad

- EPLAN P8


Copyright  © 2020  M-K Automation Systems AB

All Rights Reserved